Ouderwerking


In onze  freinetschool is ouderbetrokkenheid en de inbreng van de ouders heel belangrijk voor de goede werking van de school.

  • Alle ouders zijn automatisch lid van de ouderwerking. 3 of 4 keer per jaar komt het ouderparlement samen. Tijdens deze bijeenkomst vernemen ouders informatie van de school en van de ouderwerking. Daarnaast kunnen ouders tijdens het ouderparlement hun mening geven over een aantal thema’s in het kader van de schoolwerking.
  • De schoolraad is een advies- en overlegorgaan tussen de verschillende betrokken partijen binnen de school.  De raad bestaat uit een afvaardiging van personeel en ouders van zowel de Freinetscholen Ibis en De Vlindertuin.  Onze school wordt vertegenwoordigd door  Lotte (juf eerste graad), Heidi (administratief medewerkster), Imelda (mama van Merin en Raven) en Linda (mama van Mauro en Cid). Samen proberen wij relevante en actuele thema’s in kaart te brengen en een oplossing te formuleren. Onderwerpen kunnen zijn: organisatie van de schoolactiviteiten, werving van leerlingen, schoolbudget, schoolinfrastructuur, welzijn en veiligheid op school, schoolreglement, …
  • Momenteel hebben we 3 vaste  ouderwerkgroepen: Feest, Mos (= milieu op school) en PR. In elke werkgroep bundelen een aantal ouders samen met een leerkracht de krachten rond een bepaald thema.
  • Het gebeurt ook regelmatig dat we een ad hoc werkgroep (= tijdelijke werkgroep) oprichten. Zo is er momenteel de werkgroep Speelplaatsontwikkeling.