Schoolraad


De schoolraad is een advies- en overlegorgaan tussen de verschillende betrokken partijen binnen de school.  De raad bestaat uit een afvaardiging van personeel en ouders van zowel de Freinetscholen Ibis en De Vlindertuin.  Onze school wordt vertegenwoordigd door Caroline (juf oudste kleuters), Rietje (mama van Jitse en Leene) en Harmen (papa van Noah, Aaron, Maya en Gwen)

Samen proberen wij relevante en actuele thema’s in kaart te brengen en een oplossing te formuleren. Onderwerpen kunnen zijn: organisatie van de schoolactiviteiten, werving van leerlingen, schoolbudget, schoolinfrastructuur, welzijn en veiligheid op school, schoolreglement, …

Klik hier om de verslagen te lezen.