Werkgroep Speelplaats


Deze werkgroep zal dit jaar niet als vergaderend orgaan bestaan. Bob (papa van Stan en Zoë) en de directie zullen dit schooljaar ‘de klussende ouders’ ofte ‘de Handige Harry’s en Henriëtta’s’ aansturen om zoveel mogelijk speeltuigen en spelelementen te realiseren. Vandaar alvast een warme oproep om je op te geven als klusouders als je het geweldig leuk zou vinden om mee onze grote droom, onze nieuwe speelomgeving, meer vorm te geven. We zullen werken met een aantal klusdagen doorheen het jaar die we via een Doodle aan de klusouders zullen vastleggen. Tussendoor zullen we ook gewoon ‘in de wandelgang’ mensen/klusouders aanspreken om op een bepaald moment te helpen om iets te maken,…
Wat staat er zoal op de planning: stappaaltjes plaatsen op en rond de kleine speelheuvels, loopstammen en een vastliggend vlot aanleggen in het ‘dal’ (waar nu af en toe water in komt te staan) , een stammentrap op een van de kleine heuvels, een stammen-tribune aanleggen op een kleine heuvel, … In een latere fase zullen we ook nog een vastliggende reuzenmikado aanleggen op 1 van de heuvels waarop de kinderen kunnen klimmen en klauteren.

Ouders kunnen de verslagen van de werkgroep nalezen met het ontvangen paswoord.

 

Klik hier om de verslagen te lezen.