educatieve tips


Hier verzamelen we filmpjes met extra uitleg over taal en rekenen.
We gaan alvast van start met filmpjes over cijferen!
Onder het knopje ‘educatieve tips’ verschijnt een dropdownmenu ‘rekenen’