Schoolreglement


Via deze link vind je het schoolreglement terug voor het schooljaar 2016-2017. De wijzigingen die er zijn in vergelijking met het schoolreglement van vorig schooljaar werden geel gearceerd.

schoolreglement 2017-2018 Vlindertuin