Freinet


Onderwijs dat vertrekt vanuit de ervaringen en belevingen van de kinderen verhoogt hun betrokkenheid en interesse. Deze interesse wordt nog versterkt door aandacht te hebben voor het welbevinden en de medeverantwoordelijkheid in de klas. Freinet ondervond dat dit betere resultaten opleverde, wat intussen ook wetenschappelijk bewezen is.