Nieuwe ouders

Hoe kwamen jullie op deze website terecht?
-Jullie zijn op zoek naar de meest geschikte school voor jullie kind in Lille?
-Jullie zoeken naar een school waar jullie kind ervaringsgericht zijn/haar weg kan zoeken?
-Een school waar kinderen vanuit hun eigen talenten en interesses leerinhouden aangereikt krijgen op een voor hen toegankelijke manier?
-Een school waar naast inspanning ook nog oog is voor ontspanning?
-Een school waar iedereen de balans in evenwicht kan houden en kan groeien
op zijn/haar tempo?

Dan zijn jullie aan het juiste adres!

De Vlindertuin is een school die deze basisprincipes hoog in het vaandel draagt en met elk kind op weg gaat, rekening houdend met
-de noden, mogelijkheden en interesses van het kind
-de eindtermen die vastliggen vanuit de overheid

Samen met het team van De Vlindertuin, de ouders en kinderen maken wij van het basisonderwijs een aantrekkelijke leertuin voor alle kinderen van kleuter – en lager onderwijs!

Een leertuin waar de grote mensen veel aanreiken, maar de kinderen de insteek geven.

Welkom voor meer info op onze website!