De Vlindertuin

FREINETONDERWIJS WAS DA?

Onderwijs dat vertrekt vanuit de ervaringen en belevingen van de kinderen verhoogt hun betrokkenheid en interesse. Deze interesse wordt nog versterkt door aandacht te hebben voor het welbevinden en de medeverantwoordelijkheid in de klas. Freinet ondervond dat dit betere resultaten opleverde, wat intussen ook wetenschappelijk bewezen is.

ELK KIND WORDT EEN VLINDER IN DE VLINDERTUIN
De rups die een vlinder wordt, het lijkt de logica zelve. Maar bij kinderen gebeurt vaak het omgekeerde: de vlinder verwordt tot een rups. Niet in GO! Freinetschool De Vlindertuin. Elk kind heeft een levenslust in zich om te onderzoeken, dingen uit te proberen en te ondervinden wat er gebeurt als …Ons schoolteam moedigt die nieuwsgierigheid aan. Wij geloven in de mogelijkheden van het kind. Wat kinderen zelf kunnen, moeten ze ook zelf mogen doen in een veilige omgeving. Dit geeft goesting in leren, voor de rest van hun leven.

VLIEG VER EN VRIJUIT
Kinderen willen structuur, geen keurslijf. Ze willen antwoorden op hun waaromvragen. Ze willen de wereld induiken. Ontdekken wat er te ontdekken valt. In de Vlindertuin wordt de leerstof niet altijd in aparte vakken opgesplitst. Via ontmoetingen, activiteiten en gebeurtenissen uit het leven van de kinderen, worden er o.a. projecten en onderzoeken uitgewerkt waarin al veel leerstof aan bod komt. Door die nauwe band met de belevingswereld van het kind, ervaart het leren als een zinvol iets. We hanteren dezelfde eindtermen en leerplandoelen als andere scholen. We onderscheiden ons in de manier waarop we er hier aan werken.

IN DE VLINDERTUIN:
– Zijn er vele supporters: papa’s, mama’s, juffen, meesters, broers, zussen, verenigingen en organisaties uit de omgeving, … iedereen supportert en werkt mee aan je ontwikkeling.
– Ben jij een met de natuur:  onderwijs in licht-overgoten ateliers, spelen in klimbomen en op zandbergen, zorgdragen voor dieren, fruit plukken van de bomen, groentjes eten uit de moestuin, outdoor education …
– Krijg je goesting in leren: een schoolomgeving die je elke dag weet te boeien, waar de buitenwereld nooit veraf is, waar leren als een ontdekkingsreis is met speel- en sportruimte in overvloed.