De Vlindertuin


ELK KIND WORDT EEN VLINDER IN DE VLINDERTUIN
De rups die een vlinder wordt, het lijkt de logica zelve. Maar bij kinderen gebeurt vaak het omgekeerde: de vlinder verwordt tot een rups. Niet in GO! Freinetschool De Vlindertuin. Elk kind heeft een levenslust in zich om te onderzoeken, dingen uit te proberen en te ondervinden wat er gebeurt als …Ons schoolteam moedigt die nieuwsgierigheid aan. Wij geloven in de mogelijkheden van het kind. Wat kinderen zelf kunnen, moeten ze ook zelf mogen doen. Dit geeft goesting in leren, voor de rest van hun leven.

VLIEG VER EN VRIJUIT
Kinderen willen structuur, geen keurslijf. Ze willen antwoorden op hun waaromvragen. Ze willen de wereld induiken. Ontdekken wat er te ontdekken valt. In de Vlindertuin wordt de leerstof niet in aparte vakken opgesplitst. Via ontmoetingen, documenten, activiteiten en gebeurtenissen uit het leven van de kinderen gegrepen, worden projecten uitgewerkt waarin alle leerstof aan bod komt. Door die nauwe band met de belevingswereld van het kind, ervaart het leren als een zinvol iets.

IN DE VLINDERTUIN:
– Zijn er vele supporters: papa’s, mama’s, juffen, meesters, broers, zussen, verenigingen en organisaties uit de omgeving, … iedereen supportert en werkt mee aan je ontwikkeling.
– Ben jij een met de natuur: glazen schooldak, onderwijs in licht-overgoten ateliers, spelen in klimbomen en op zandbergen, zorgdragen voor kippen, konijnen en schapen, fruit plukken van de bomen, groentjes eten uit de moestuin, openluchtonderwijs …
– Krijg je goesting in leren: een schoolomgeving die je elke dag weet te boeien, waar de buitenwereld nooit veraf is, waar leren als een ontdekkingsreis is met speel- en sportruimte in overvloed.