schoolreglement


Via deze link vind je het schoolreglement terug voor het schooljaar 2018-2019. De wijzigingen die er zijn in vergelijking met het schoolreglement van vorig schooljaar werden geel gearceerd.

Schoolreglement 2018-2019