schoolreglement

Via deze link vind je het schoolreglement terug voor het schooljaar 2019-2020. 

Schoolreglement 2019-2020