Bodymap

Op de Bodymap Boostdagen versterk je op een heel speelse manier je motorische basisvaardig- heden en denkvaardigheden die nodig zijn voor een sterke algemene ontwikkeling.

Bodymap werkt volgens een duidelijke visie die volledig wordt opgevolgd op het Boostkamp. Deze dagen gaan door op onze school.
Ook onze juffen gebruiken regelmatig deze technieken.
Voor meer info kan u hier terecht.