Aanmelden en inschrijven

We geven hieronder uitleg voor de aanmeldingen en inschrijvingen voor het huidige en het komende schooljaar.

Voor inschrijvingen schooljaar  2023 – 2024

Interesse in onze school? Graag meer uitleg over onze visie op onderwijs of wil je een rondleiding?
Stuur een mail naar directie@freinetschoollille.be

Omdat de vraag groter is dan het aanbod worden we vanuit de Vlaamse overheid verplicht om met een digitaal aanmeldsysteem te werken voor de inschrijvingen van het schooljaar 2023 – 2024.

Hieronder kan je het tijdspad en de beschikbare plaatsen per geboortejaar terugvinden. Belangrijk om weten is dat kinderen aangemeld kunnen worden van 27 februari 2023 (9u) t.e.m. 19 maart 2023 (17u) via onderstaande knop/link. Indien er daarna nog plaatsjes beschikbaar zijn kan er natuurlijk ook nog vrij worden ingeschreven na 15 mei 2023. 

Alle leerlingen die digitaal worden aangemeld in de aanmeldperiode worden volgens onderstaande criteria geordend: 

1. Afstand in vogelvlucht van de school (officieel adres Berg 10, Lille) tot het domicilieadres van de aangemelde leerling (op moment van inschrijving). 

2. Bij ex aequo (zelfde afstand) wordt toeval toegepast door een computeralgoritme.

Tussen 23 april en 15 mei 2023, ontvangt iedere ouder die zich heeft aangemeld een mail met de boodschap of uw zoon/dochter gunstig of ongunstig gerangschikt is (zie bovenstaande criteria). Gunstig gerangschikte leerlingen krijgen een uitnodiging om zich vervolgens definitief in te schrijven.

Wenst u meer uitleg over het aanmelden? Neem dan zeker ook deze infofiche met o.a. uitleg over de voorrangsroepen, de gehanteerde criteria, … door. 

Momenteel kan u zich niet meer digitaal aanmelden voor het schooljaar 2023 – 2024. U kan enkel na afspraak nog een bezoek brengen aan de school. Onderaan deze pagina kan u een overzicht vinden van de beschikbare plaatsjes.


Klik hier om aan te melden voor de inschrijvingen van het schooljaar 2023 – 2024

Capaciteit / Vrije plaatsen

Geboortejaar 2021
Geboortejaar 2020
Geboortejaar 2019
Geboortejaar 2018
L1 – Geboortejaar 2017
Geboortejaar 2021

Capaciteit : 12 kinderen

Vrije plaatsen: 0

(update 15/05/2023)

Geboortejaar 2020

Capaciteit : 15

Vrije plaatsen: 0

(update 15/05/2023)

Geboortejaar 2019

Capaciteit : 15

Vrije plaatsen: 0

(update 15/03/2023)

Geboortejaar 2018

Capaciteit : 15

Vrije plaatsen: 0

(update 25/09/2023)

L1 – Geboortejaar 2017

Capaciteit : 15

Vrije plaatsen: 0

(update 16/05/2023)

L2 – Geboortejaar 2016
L3 – Geboortejaar 2015
L4 – Geboortejaar 2014
L5 – Geboortejaar 2013
L6 – Geboortejaar 2012
L2 – Geboortejaar 2016

Capaciteit : 12

Vrije plaatsen: 0

(update 03/02/2023)

L3 – Geboortejaar 2015

Capaciteit : 12

Vrije plaatsen: 0

(update 03/02/2023)

L4 – Geboortejaar 2014

Capaciteit : 14

Vrije plaatsen: 0

(update 03/02/2023)

L5 – Geboortejaar 2013

Capaciteit : 10

Vrije plaatsen: 0

(update 03/02/2023)

L6 – Geboortejaar 2012

Capaciteit : 12

Vrije plaatsen:  1

(update 03/02/2023)

Kijkje komen nemen?

Voor inlichtingen en inschrijvingen kan je op school terecht tijdens de schooluren. Het is wenselijk om vooraf telefonisch (014/880635) of per e-mail (directie@freinetschoollille.be) een afspraak te maken.

Tijdens deze kennismaking vertellen we uitgebreid over  hoe de Freinetwerking in onze school in elkaar zit en is er tijd en ruimte om vragen te stellen. Daarna volgt een rondleiding door de school en kunnen jullie zelf zien hoe het er in onze klasjes aan toe gaat. Na een kennismaking en rondleiding voor de ouders is het zeker ook mogelijk om een kennismakingsmoment te plannen voor jullie kind(-eren). Ook zij krijgen wat uitleg over de werking van onze school en kunnen  een keertje komen meedoen.  Extra informatie kan je ook terugvinden in “Het ABC van de Vlindertuin

Ombudsdienst inschrijvingen

Bij de ombudsdienst inschrijvingen kan je terecht voor de volgende zaken m.b.t. het digitaal aanmelden:

    • Klachten of de vaststellingen m.b.t. technische fouten of materiële vergissingen.
    • Vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie van de in te schrijven leerling.

U kan ze bereiken via: ombudsdienstdevlindertuin@fluxus.school

Meer uitleg gewenst over de procedures m.b.t. de ombudsdienst kan u hier in het reglement van orde terugvinden.