Infodag Freinet

De infodag is voorbij... maar laat dat geen belemmering zijn om ons te bezoeken!

U bent op zoek naar de meest geschikte school voor uw kind in Lille? U zoekt naar een school waar uw kind ervaringsgericht zijn/haar weg kan zoeken? Een school waar kinderen vanuit hun eigen talenten en interesses leerinhouden aangereikt krijgen op een voor hen toegankelijke manier? Een school waar naast inspanning ook nog oog is voor ontspanning?Een school waar iedereen de balans in evenwicht kan houden en kan groeien
op zijn/haar tempo? 
Dan bent u aan het juiste adres!
De Vlindertuin is een school die deze basisprincipes hoog in het vaandel draagt en met elk kind op weg gaat, rekening houdend met de noden, mogelijkheden en interesses van het kind en de eindtermen die vastliggen vanuit de overheid.

Samen met het team van De Vlindertuin, de ouders en kinderen maken wij van het basisonderwijs een aantrekkelijke leertuin voor alle kinderen van kleuter – en lager onderwijs! Een leertuin waar de grote mensen veel aanreiken, maar de kinderen de insteek geven.

Welkom vanaf 13.45 uur.
We starten stipt om 14 uur met een welkomstwoordje en de uitleg over onze werking door het team. Nadien kan je de klassen bezoeken en vragen stellen aan de leerkrachten.